Yukarı Git

Piyasa Haberleri


  ***ANSA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
  Evet (Yes)
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
  Hayır (No)
  Bildirim İçeriği

  Açıklamalar

  Serma Piyasası Kurulu'nun II.15.1 Özel Durumlar Tebliği Madde 23/7 uyarınca yapılan açıklamalara ilişkin güncel durumlar aşağıya çıkarılmıştır.
  MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş. ile birleşme görüşmeleri:
  Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, MT Marka Proje Danışmanlığı ve İşletmeciliği A.Ş.'nin 6362 No.lu Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi   Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz tarafından   devralınması yoluyla, Şirketimiz bünyesinde   birleşilmesi görüşmelerine   başlanmasına   karar verilmesine ilişkin olarak çalışmalara devam edilmektedir.
  Hukuki Takibatlar:
  15.03.2017 tarihinde İSTANBUL 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2017/332 E  ile ULUKAN ÖZEL VE MFG AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş aleyhine başlatılacak icra takibine binaen ihtiyati haciz talebinde bulunulmuştur.  Henüz tarafımıza mahkeme tarafından tensip tebliğ edilmemiştir.16.03.2017 tarihinde ise  İSTANBUL 37. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2017/9617 E. numarası ile ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş 'NİN 5.880.000,00 TL asıl alacağı ve 294.000,00 TL cezai şart alacağından dolayı ULUKAN ÖZEL VE MFG AKARYAKIT DAĞITIM ÜRÜNLERİ AŞ aleyhine icra takibi başlatılmıştır. Tanınmadığı gerekçesi ile tebligatlar iade olmuştur. Mazbatalar henüz icra dosyasına dönmemiştir. Döndüğünde tekrar tebliğe çıkarılacaktır.
  29.03.2017 tarihinde ise bu alacağa konu edilen sözleşme ve alınan kararlarda şahibe olması dolayısı ile ESKİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ  hakkında ve ULUKAN ÖZEL hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma numarası 2017/46998 dir. Takipsizlik kararı verilmiş ancak sulh ceza hakimliğine takipsizlik kararına ilişkin itiraz edilmiştir.
  Başlatılan icra takibi ve savcılık şikayetleri henüz kesinleşmemiş olup bu husus ile ilgili yasal yollar devam etmektedir. 
  İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/300 E. Numaralı dosya üzerinden eski yönetim kurulu üyelerine rücu davası açılmış, henüz davalı eski yönetim kurulu üyeleri cevap vermemiş olup, hukuki süreç devam etmektedir.
  Engaranti Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Engaranti GDH') paylarının bir kısmının satışı:
  Engaranti GDH sermayesinde sahibi bulunduğumuz payların bir kısmının satışı için potansiyel alıcılar ile görüşmek üzere yetkilendirilen Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mine  Tozlu potansiyel alıcılar görüşmelere devam etmekte olup, söz konusu görüşmeler sonucunda  Engaranti GDH'nde  yapılacak pay devirleri sonrasında elde edilen hasılat ve  Engaranti GDH'nde satış sonrası kalan paylara ilişkin bilgi ayrıca kamuya açıklanacaktır.

  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609486


  BIST

  26.05.2017 - 23:14


  ***ANSA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

  Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
  Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
  Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
  A Nama 1 TRY 104950 TRY 0,5 OY İşlem Görmüyor
  B Hamiline 1 TRY 20885050 TRY 99,5 YOKTUR İşlem Görüyor

  Yönetime İlişkin Bilgiler
  Yönetim Kurulu Üyeleri
  Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
  MİNE TOZLU Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Diğer Yönetim Kurulu Başkanı MT MARKA PROJE DANIŞMANLIK VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 46.26 A ve B GRUBU Bağımsız Üye Değil YOKTUR
  ZEYNEP AŞKIN KORKMAZ Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesİ 0.2382 A GRUBU Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
  FERHAN ARAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil YOKTUR
  ONUR HAZAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan Denetimden Sorumlu Komite-Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
  FUNDA SEÇKİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Kom-Başkan Riskin Erken Saptanması Kom.-Başkan Kurumsal Yönetim Kom.-Üye
  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609485


  BIST

  26.05.2017 - 23:13


  ***ANSA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Esas Sözleşme

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
  Evet (Yes)
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  08/02/2017
  Açıklamalar

  Güncel esas sözleşme eklidir.

  Bildirim İçeriği

  Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

  Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
  Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
  2 22/05/2017 26/05/2017 9334
  7 22/05/2017 26/05/2017 9334  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609484


  BIST

  26.05.2017 - 23:13


  ***ANSA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
  Evet (Yes)
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  17/04/2017
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
  Hayır (No)
  Bildirim İçeriği

  Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
  Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
  Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
  01.01.2017-31.12.2017
  Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
  15/05/2017
  Tescil Tarihi
  22/05/2017
  Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
  26/05/2017 tarih ve 9334 sayılı TTSG
  Açıklamalar

  Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 dönemi faaliyetlerinin ve finansal raporlarının denetiminin Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin 15/05/2017 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan kararın 22/05/2017 tarihinde tescili yapılmış, 26/05/2017 tarih ve 9334 sayılı TTSG'nde yayımlanmıştır.

  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609483


  BIST

  26.05.2017 - 23:13


  ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

  Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Sorumluluk Beyanı

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -
  Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  26/05/2017
  Karar Sayısı
  2017/9
  Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

     FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NÜN
  KARAR TARİHİ:26.05.2017
  KARAR SAYISI :2017/9
  SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
  a) Kurumumuzun 01.01.2017-31.03.2017 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,
  b) Görev ve Sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  c) Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
  beyan ederiz.
  Saygılarımızla.
  Abdülkerim GAZEN                   Yasemin ŞAH                                  Mahmut İBİŞ
  Yönetim Kurulu Başkanı         Yön.Kur.Başkan Vekili                 Yönetim Kurulu Üyesi
  Dr.Emre SEZGİN                            Elif GAZAN
  Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi
  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609482


  BIST

  26.05.2017 - 22:48


  ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

  Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Faaliyet Raporu

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -
  Açıklamalar

  01.01.2017 - 31.03.2017 Tarihli Faaliyet Raporu  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609481


  BIST

  26.05.2017 - 22:46


  ***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Kredi Derecelendirmesi

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
  Hayır (No)
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
  Hayır (No)
  Bildirim İçeriği

  Açıklamalar

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, PASHA Bank'ın ulusal kredi notunu "BBB+(tur)" olarak revize etmiştir. Kredi notunun görünümü de "Negatif"'ten "Durağan"'a yükseltilmiştir. 
   
   
      

  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/609479


  BIST

  26.05.2017 - 22:41

Web Borsam

Kullanıcı Girişi Demo Girişi

İnternet Şubesi

Bireysel Kurumsal

Hesap Açın

Gerçek Hesap Deneme Hesabi
Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemeleri
Piyasa Verileri
Araştırma Raporları Kullanıcı Girişi
Yasal Uyarılar
 • Elektronik İşlemler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
 • Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Formunu görmek için tıklayınız.
 • MKK "e-CAS" uygulaması yatırımcı bilgilendirme duyurusunu görmek için tıklayınız.
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu görmek için tıklayınız.
 • Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Türev Araçlar Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Emir İletimi İşlemlerinin Gerçekleşmesi Ve Takasının Nasıl Yapılacağı ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Emir Gerçekleştirme Politikası Formu için tıklayınız.
 • İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Kullanılan Bilgisayar Ağı Ve şifreleme Sisteminin Olası Riskleri Ve Güvenliği ile ilgili Form için tıklayınız.