Yukarı Git

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI HALKA ARZ EDİLİYOR

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI HALKA ARZ EDİLİYOR

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI HALKA ARZ EDİLİYOR

 

29–30-31 Mart tarihlerinde gayrimenkul sertifikaları ilk kez halka arz edilmektedir. Halka arza konu olan proje Park Mavera III Projesi olup TOKİ güvencesinde Makro İnşaat Ticaret A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Anadolu Yatırım bu halka arza konsorsiyum üyesi olarak aracılık etmektedir. Tüm Anadolubank şubeleri aracılığı ile emir toplanabilecektir. Halka arz fiyatı42,50 TL/Sertifika. Yatırımcılar halka arzda istedikleri adet sertifika için talepte bulunabilirler.

Sertifikadan örneğin 100 adet alan yatırımcı 4.250 TL ödeyecek ve 1 m2daire sahibi olmuş varsayılacaktır. Bu şekilde yeterli sertifika toplayan yatırımcı daire sahibi olmaya hak kazanacaktır(asli edim). Veya sertifika alan bir yatırımcı yeteri kadar sertifika toplamasa dahi, oluşturulacak ikinci el piyasada (Borsa İstanbul nezdinde) elindeki kıymetleri istediği an satabilecektir. Buradaki fiyat, gayrimenkulün değerlenmesine bağlı olarak değişecektir.

Bir daire için ne kadar sertifika sahibi olunacağına ekteki “Dairelerin metrekare-sertifika büyüklükleri” dosyasından ulaşabilirsiniz.

Halka arzda ödeme, nakit karşılığı, TL ve Döviz cinsinden ve Dövize endeksli DİBS ve pay (BIST 30 Endeksi hisseleri) karşılığı yapılabilir. Nakit yöntemi dışında blokaj yöntemi ile talepte bulunulması durumunda her kategori için uygulanacak teminat katsayılarına “Ödeme Seçenekleri” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Halka arz taleplerinizi, tüm Anadolubank Şubeleri, Anadolu Yatırım Genel Müdürlüğüile tüm şubeleri ve internet şubemizegirerek gerçekleştirebilirsiniz.

 

Halka Arz Özet Bilgi

 

 

İhraççı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

 

Yüklenici

Makro İnşaat Ticaret A.Ş.

 

Halka Arza Konu Proje

Park Mavera III Projesi

 

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

 

Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyat İle Talep Toplama

 

Talep Toplama Tarihleri

29-30-31 Mart 2017

 

Borsada İşlem Görme

5 Nisan 2017 (Tahmini)

 

Halka Arz Kodu

PMVR3

 

Sertifika Halka Arz Fiyatı

42,50 TL/ Sertifika

 

 

Halka Arz Büyüklüğü

143.242.425 TL (33.703 m2 gayrimenkul karşılığı 3.370.410 adet sertifika)

 

Ek Satış

95.996.280 TL (22.587 m2gayrimenkul karşılığı 2.258.736 adet sertifika)

 

Ek Satış Dahil Toplam Halka Arz

239.238.705 TL (56.290 m2gayrimenkul karşılığı 5.629.146 adet sertifika)

 

Tahsisat Grupları

Yurtiçi Bireysel: %50             Yurtiçi Kurumsal: %50

 

Piyasa Yapıcılığı

İhtiyaç duyulduğu takdirde piyasa yapıcılığı uygulanacaktır.

 

 

Sertifikaya İlişkin Önemli Tarihler

 

 

Proje Başlangıcı

12 Ocak 2017

 

Proje Bitiş Süresi

6 Aralık 2019

 

Borsada Son İşlem Tarihi

2 Nisan 2020

 

Asli Edimin Kullanım Dönemi

5 Nisan 2017- 7 Ekim 2019

 

Asli Edimin İfa Dönemi

6 Aralık 2019- 6 Şubat 2020

 

Tali Edimin İfa Dönemi

8 Ekim 2019- 6 Nisan 2020

 

Proje Bitiş Tarihi

6 Aralık 2019

 

Vade Tarihi

6 Nisan 2020

 

 

 

 

I-Ödeme Seçenekleri Neler?

Yurtiçi Bireysel yatırımcılar, aşağıdaki ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler.

 

 • Nakden Ödeme

 • TL DİBS Blokajı

 • Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS

 • Pay (BIST 30 Endeksi) Blokajı

 

Pay Bedellerinin Ödenmesinde Kullanılabilecek Teminatlar veya Katsayılar:

 

 

Teminata

Ödenmesi Gereken

1 TL'lik Talebe Karşılık

Alınacak Kıymet

Bedel /

Alınacak Teminat Tutarı

TL DIBS

%95

1,05

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS (USD, Euro vs)

%90

1,11

Pay(BIST 30 Endeksi Hisseleri)

%75

1,33

 

 

 • Nakden Ödeme ile Talepte Bulunma: Nakit ödeme ile halka arza başvurmak için başvuru esnasında vadesiz TL hesabında ilgili tutar karşılığı bulundurmalıdır.

 

 

 • TL DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %95.

 

DİBS blokajı ile talepte bulunurken %95 marj ile hesaplama yapılır.

 

10.000 TL’lik talep yapılabilmesi için hesapta en az 10.000 / 0,90 = 10.526 TL tutarında TL cinsi Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili bulunmalıdır.

 

Halka arz dağıtım günü yatırımcı, kazanılan hisse karşılığını nakit ödemediği takdirde, sadece kazanılan hisse senedi tutarı kadar DİBS otomatik bozulur, talepte bulunulan ile kazanılan arasındaki tutar hesapta kalır.

 

 

 • Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS: Ödenmesi gereken bedel / %90

 

Bu blokaj ile talepte bulunurken %90 marj ile hesaplama yapılır. Bu blokaj işleminde bankamızın sözkonusu yabancı para için açıkladığı gişe alış kuru dikkate alınacaktır.

 

10.000 TL’lik talep yapılabilmesi için hesapta en az 10.000 /0,90 = 11.111 TL tutarı karşılığında döviz (USD, EUR ve GBP v.b.) cinsinden ve dövize endeksi DİBS bulunmalıdır.

 

 

 • Pay (BIST 30 Endeksi Hisseleri) Blokajı : Ödenmesi gereken bedel / %75

 

Pay (hisse) blokajı ile talepte bulunurken %75 marj ile hesaplama yapılır. Bu blokaj işleminde BIST 30 Endeksi hisseleri kullanılabilir.

 

10.000 TL’lik talep yapılabilmesi için hesapta en az 10.000 / 0,90 = 13,333 TL karşılığı hisse bulunmalıdır.

 

 

 

II-Nasıl talepte bulunabilirim?

Tüm yerli, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, halka arz taleplerini Anadolubank aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

 

Halka arz taleplerinizi, tüm Anadolubank Şubeleri, Anadolu Yatırım Genel Müdürlüğü ile şubeleri ya da  www.anadolubank.com.trwww.anadoluyatirim.com.tr, www.webborsam.com.tradreslerinden internet şubemize veya Webborsam işlem platformuna girerek gerçekleştirebilirsiniz.

 

 1. İnternet Bankacılığı sözleşmesi olan ve yatırım hesabı bulunanmüşterilerimiz; İnternet Şubesi YatırımİşlemleriMenüsü,  Halka Arzişlemleri seçeneğindenveyaWebborsam işlem platformuüzerinden hemen talepte bulunabilirler.

 

 • İnternet Bankacılığı sözleşmesi ve yatırım hesabı bulunmayanmüşterilerimiz tüm şubelerimizden “Talep Formu”nu veRisk Bildirim Formu’nu doldurarak  talepte bulunabilirler.

 

 1. Müşterimiz değilseniz;şubelerimizden talep yapmak için yanınızda bulunması gereken belgeler:

 

 1. Gerçek kişiler için:Kimlik Belgesi Fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve İkamet Adresini Gösteren   Belge (Fatura, İkametgah vb.)

 2. Tüzel kişiler için:Noter tasdikli imza sirküleri, vergi levhası, kuruluş gazetesi ve ticaret sicil belgesi fotokopisi

 

 

III-Dağıtım Nasıl Gerçekleşecek?

 

Yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtım, oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm yurt içi bireysel yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha sonra, yurt içi bireysel yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "talep karşılama oranı" tespit edilecektir. Bulunan “Talebi Karşılama Oranı” her bir yatırımcıya ait kişisel kalan talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

29.03.2017 - 10:25

Web Borsam

Kullanıcı Girişi Mobil Uygulama Girişi

İnternet Şubesi

Bireysel Kurumsal
Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemeleri
Piyasa Verileri
Araştırma Raporları Kullanıcı Girişi
Yasal Uyarılar
 • Elektronik İşlemler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
 • Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Formunu görmek için tıklayınız.
 • MKK "e-CAS" uygulaması yatırımcı bilgilendirme duyurusunu görmek için tıklayınız.
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu görmek için tıklayınız.
 • Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Türev Araçlar Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Emir İletimi İşlemlerinin Gerçekleşmesi Ve Takasının Nasıl Yapılacağı ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Emir Gerçekleştirme Politikası Formu için tıklayınız.
 • İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Kullanılan Bilgisayar Ağı Ve şifreleme Sisteminin Olası Riskleri Ve Güvenliği ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları için tıklayınız.