Yukarı Git

Pay Piyasalarında Açığa Satış Yasağı Hakkında

Pay Piyasalarında Açığa Satış Yasağı Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 30/06/2020 tarih ve 39/798 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru aşağıdaki gibidir:

"Bilindiği üzere, Kurulumuz Karar Organı’nın 16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020 tarihli kararları ile Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) pay piyasalarında

    A) Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış  tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların  da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve  yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

    B) Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun  yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına karar verilmişti.
    Kurulumuzca konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler  sonucunda  İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)  tarafından ödünç pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin  edecek, düzenli ve sürekli teklif bulunmasını sağlayacak teknik  geliştirmelerin tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiş olması,  yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul “BIST 30 Endeksi” kapsamında  yer alan pay senetlerinin Takasbank tarafından geliştirilen “Otomatik
Ödünç Verme Talimat Ekranları” aracılığı ile aracı kurumlar tarafından  ödünce konu edilebileceği dikkate alınarak, Kurulumuz Karar Organı’nın
30.06.2020 tarihli toplantısında  16.10.2019, 28.02.2020 ve 02.03.2020  tarihli Kurul Kararları ile getirilen açığa satış yasaklarına ilişkin  olarak,
    A) 01.07.2020 tarihinden itibaren, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından  ilan edilen BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında  kaldırılmasına,
    B) BIST-30 Endeksi dışında kalan pay piyasalarında 28.02.2020  tarihli ve 02.03.2020 tarihli Kurul Kararları hükümleri çerçevesindeki  uygulamanın devam etmesine,
    C) Açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında  gerçekleştirilecek işlemlerde, Kurulumuzun Seri: V, No: 65 Sermaye
Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme
İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24 ve 28 inci maddeleri uyarınca, gün  içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan  pozisyonlara ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu  olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının  bilgilendirilmesine karar verilmiştir."

01.07.2020 - 09:00

Yazar: Anadolu Yatırım

Web Borsam

Kullanıcı Girişi Mobil Uygulama Girişi

İnternet Şubesi

Bireysel Kurumsal
Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemeleri
Piyasa Verileri
Araştırma Raporları Kullanıcı Girişi
Yasal Uyarılar
 • Elektronik İşlemler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
 • Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Formunu görmek için tıklayınız.
 • MKK "e-CAS" uygulaması yatırımcı bilgilendirme duyurusunu görmek için tıklayınız.
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu görmek için tıklayınız.
 • Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Türev Araçlar Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Emir İletimi İşlemlerinin Gerçekleşmesi Ve Takasının Nasıl Yapılacağı ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Emir Gerçekleştirme Politikası Formu için tıklayınız.
 • İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Kullanılan Bilgisayar Ağı Ve şifreleme Sisteminin Olası Riskleri Ve Güvenliği ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları için tıklayınız.