Yukarı Git

Makro Bakış: Enflasyon (Ocak 2017)

Makro Bakış: Enflasyon (Ocak 2017)

Ocak ayı enflasyonu beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon %9,22’ye çıktı…

Tüketici fiyatları Ocak ayında %2,46 oranında artış göstererek piyasa beklentisi olan %1,7’nin oldukça üzerinde gerçekleşirken 2016 yıllık TÜFE enflasyonu da %8,60 olan piyasa beklentisinin ve 2015 yıl sonu enflasyonu olan %8,53’ün oldukça üzerinde %9,22 olarak gerçekleşmiştir. Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre ise artış %7,76 olmuştur.  TL’de artan değer kaybının etkisi, gıda fiyatlarının yükseliş eğilimine girmesi ile enerji maliyetlerindeki artış Ocak ayında enflasyonun yükselmesinde ana etmenler olmuştur. Ocak ayında olumsuz hava koşullarının etkisiyle gıdanın manşet enflasyonuna katkısı 1,39 puan olurken, ulaştırmanın katkısı 0,5 puan ve konutun katkısı 0,3 puan olarak gerçekleşmiştir. 

Çekirdek enflasyonda yükseliş Ocak ayında da devam etti…

Çekirdek enflasyonda son revizyon nedeniyle eskiden H ve I olan isimler artık B ve C oldu. 2016 yılının son aylarında TL‘de hızlanan değer kaybının Aralık ayının ardından Ocak ayında da çekirdek enflasyon üzerinde negatif etki yarattığını görmekteyiz. 2016 yılı Aralık ayında %7,29’a yükselen B Endeksi’ndeki artış Ocak sonunda %7,54’e, Aralık’ta %7,48 ile yükselişe geçen C endeksi %7,74’e yükselmiştir.

 

Ocak ayında ÜFE’de yıllık artış %13,69’a çıktı…

ÜFE enflasyonu TL değer kaybı ve enerji maliyetlerindeki artışlara bağlı olarak aylık bazda %3,98, yıllık bazda %13,69’a yükselirken, 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Ocak ayında ÜFE’nin yükselmesinde enerji sektöründe %6,58, ara malı imalatı sektöründe %4,40 ve dayanıklı tüketim malı sektöründe

%4,06 oranındaki artışlar etkili olmuştur. Yıllık bazda ana sanayi gruplarında en yüksek artışlar sırasıyla %18,13 ara malı imalatı, %14,05 enerji, %12,67 dayanıklı tüketim malı imalatı ve %11,55 sermaye malı imalatında gerçekleşmiştir.

 

SONUÇ:

2016 yılının son çeyreğinde yaşanan kur artışlarının etkisi ve gıda fiyatlarında gözlenen yükseliş eğilimi Ocak ayında manşet enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinde etkili olmuştur. Ayrıca 2016 yılının son aylarında ÖTV oranlarındaki ayarlamalar ve enerji maliyetlerindeki artışlar da enflasyonun yükselmesine neden olmuştur.  2016 yılının ikinci yarısında ekonomik aktivedeki azalma ve turizm gelirlerindeki gerileme nedeniyle zayıflayan hizmet sektörü gıda fiyatları artışını sınırlıyordu. Ocak ayında gıda fiyatlarının %6,37 ile TÜFE harcama grupları içerisinde en yüksek artış kaydetmesi, gıda fiyatlarının yukarı dönüş eğilimine girdiğini göstermektedir. Bu etkinin Şubat ve Mart aylarında 2016 yılındaki düşük seviyeler (%0,2 ve %0,4 azalış) nedeniyle enflasyonda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini ve bugün açıklanan beyaz eşya ve mobilya sektörlerindeki ÖTV azalışlarına rağmen enflasyonun %10’nun üzerine yükselebileceğini tahmin ediyoruz.

TCMB, 31 Ocak’ta yayımladığı 2017-I Enflasyon Raporu ile 2017 yılı enflasyon beklentisini %6,5’den %8’e yükseltirken, 2018 yılı beklentisini %5’den %6’ya yükseltti. Şubat ayı enflasyonunda yukarı yönde etkinin devam etmesi ve manşet enflasyonun çift hanelere ulaşması durumunda TCMB’nin 16 Mart günü yapmayı planladığı PPK toplantısında yükselen enflasyona bağlı olarak da faizi artırımı yapmak durumunda kalabileceğini düşünmekteyiz.

03.02.2017 - 15:13

Yazar: Anadolu Yatırım

Ekli Dosyalar

Web Borsam

Kullanıcı Girişi Mobil Uygulama Girişi

İnternet Şubesi

Bireysel Kurumsal
Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemeleri
Piyasa Verileri
Araştırma Raporları Kullanıcı Girişi
Yasal Uyarılar
 • Elektronik İşlemler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
 • Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Formunu görmek için tıklayınız.
 • MKK "e-CAS" uygulaması yatırımcı bilgilendirme duyurusunu görmek için tıklayınız.
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu görmek için tıklayınız.
 • Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Türev Araçlar Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Emir İletimi İşlemlerinin Gerçekleşmesi Ve Takasının Nasıl Yapılacağı ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Emir Gerçekleştirme Politikası Formu için tıklayınız.
 • İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Kullanılan Bilgisayar Ağı Ve şifreleme Sisteminin Olası Riskleri Ve Güvenliği ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları için tıklayınız.