Yukarı Git

Piyasa Haberleri


  ***TCZB*** T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

  Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Sorumluluk Beyanı

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -
  Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  12/11/2019
  Karar Sayısı
  28 / 1
  Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar (II-14.1) Tebliğinin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı 30.09.2019 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucu doğabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, Bankamızdaki görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların Bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, Kabul ve beyan ederiz.  Hüseyin AYDIN Feyzi ÇUTUR Yusuf BİLMEZ Bilgehan KURU Neslihan ARAS
  Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Finansal Yönetim
  Genel Müdür Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Bölüm Başkanı
  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798547


  BIST

  12.11.2019 - 21:29


  ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Özel Durum Açıklaması (Genel)

  Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
  Evet (Yes)
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  22.10.2019
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
  Hayır (No)
  Bildirim İçeriği

  Açıklamalar

  Şirketimizin 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarında Yer Alan Borçları Hakkındaki Gelişmeler
  1- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda kısa vadeli ve uzun vadeli olmak üzere toplam 6.621.104 TL Banka kredi borçları nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler
  a- 2.609.179 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından takip amacıyla Şirketimize tebligatta bulunulmuştur. Buna karşılık hukuki itiraz yapılmış olup, adli yargı nezdinde yapılan itiraz neticesi mahkeme süreci devam etmektedir.
  b- 2.006.488 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından takip amacıyla Şirketimize tebligat ve adli tedbir işlemlerinde bulunulmuştur. Buna karşılık hukuki itiraz yapılmış olup, adli yargı nezdinde yapılan itiraz neticesi mahkeme süreci devam etmektedir.
  c- 1.002.697 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından herhangi bir takibat olmayıp, Banka ile yapılandırma görüşmeleri devam etmektedir.
  d- 902.740 TL tutarındaki bölüm için ilgili Banka tarafından herhangi bir takibat olmayıp, Banka ile yapılandırma görüşmeleri devam etmektedir.
  e- 100.000 TL tutarındaki kredi için Banka tarafından herhangi bir takibat olmayıp, Banka ile yapılandırma görüşmeleri devam etmektedir.
  Yukarıda açıklanan ve halen devam eden Banka kredilerimiz için , Türkiye Bankalar Birliği'nin 08.11.2019 tarihli "Küçük Ölçekli Şirketler İçin Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması" hakkındaki kamuoyu duyurusu nedeniyle Şirketimiz tarafından ilgili Bankalar nezdinde yapılandırma görüşmeleri için  başvuru hazırlıkları başlatılmıştır.
  2- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 2.330.397 TL  Vergi Dairesi ve SGK  borçları nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler
  a- Vergi Dairesine olan dolaylı ve dolaysız vergiler kaynaklı toplam borç tutarı 2.307.151 TL'dir.
  Söz konusu borç tutarının yapılandırılması amacıyla vergi dairesi nezdinde yapılandırma görüşme ve değerlendirmeleri devam etmektedir.
  b- Şirketimizin SGK'ya olan borç tutarı 23.246 TL'dir. 
  3- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 4.637.091 TL  Ticari Borçlar nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler
  a- Söz konusu borç tutarının 287.392 TL bölümü için muhatap ticari alacaklılar tarafından yasal takibe geçilmiş olup, adli yargıda tarafımızca yapılan itirazlar nedeniyle mahkeme süreçleri devam etmektedir.  
  b- 327.935 TL bölüm için alacaklılar tarafından takipler başlatılmış fakat uzlaşma sağlanması nedeniyle adli takipler durdurulmuş haldedir.
  c- 4.021.764 TL bölüm için herhangi bir bildirim veya adli takip Şirketimize iletilmemiş olup, muhatap alacaklılar Şirketimiz ile ticari ilişkilerini devam ettirmektedirler.
  4- 30.09.2019 tarihli Konsolide Mali Tablolarımızda toplam 1.401.616 TL  Personele olan borçlar (maaş ve yasal  tazminat borçları)  nedeniyle bu tarihten sonra yapılan işlemler hakkında bilgiler
  a- 264.730 TL bölüm için Şirketimiz aleyhine yasal takip başlatılmış olup, adli yargıda gerçekleştirdiğimiz itirazlar nedeniyle mahkeme süreçleri devam etmektedir.
  b- 1.136.886 TL bölüm için muhatap personel tarafından herhangi bir tebligat veya adli takip işlemi mevcut değildir.
  (Bağlı ortaklık personeli nedeni ile SGK'ya 612.251 TL ödenecek sosyal güvenlik kesintisi borcu ayrıca bulunmaktadır)
  Şirketimiz olağan faaliyet programına mevcut iş hedefleri doğrultusunda devam etmekte olup, 31.12.2019 tarihli Konsolide Mali Tabloların yayınlanması akabinde iş bu KAP bildiriminde yer alan borç yapısı hakkında bilgiler de güncellenerek kamuoyu bilgisine sunulmaya devam edilecektir.
  Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
  Saygılarımızla,
  SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798545


  BIST

  12.11.2019 - 20:24

Web Borsam

Kullanıcı Girişi Demo Girişi

İnternet Şubesi

Bireysel Kurumsal

Hesap Açın

Gerçek Hesap Deneme Hesabi
Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemeleri
Piyasa Verileri
Araştırma Raporları Kullanıcı Girişi
Yasal Uyarılar
 • Elektronik İşlemler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
 • Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Formunu görmek için tıklayınız.
 • MKK "e-CAS" uygulaması yatırımcı bilgilendirme duyurusunu görmek için tıklayınız.
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu görmek için tıklayınız.
 • Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Türev Araçlar Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Emir İletimi İşlemlerinin Gerçekleşmesi Ve Takasının Nasıl Yapılacağı ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Emir Gerçekleştirme Politikası Formu için tıklayınız.
 • İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Kullanılan Bilgisayar Ağı Ve şifreleme Sisteminin Olası Riskleri Ve Güvenliği ile ilgili Form için tıklayınız.