Yukarı Git

Piyasa Haberleri


  KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi )

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Test Bildirimi

  Bildirim İçeriği

  Açıklamalar

  Test amacı ile gönderilmiştir.
  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788250


  BIST

  21.09.2019 - 01:46


  ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

  Finansal Tablo Niteliği Konsolide

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Sorumluluk Beyanı

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -
  Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi
  20/09/2019
  Karar Sayısı
  21
  Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

  a) 01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 dönemine ilişkin finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
    
  b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
    
  c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarla birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788245


  BIST

  20.09.2019 - 23:46


  ***DIRIT*** DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

  Finansal Tablo Niteliği Konsolide

  İlgili Şirketler []
  İlgili Fonlar []
  Türkçe
  Faaliyet Raporu

  Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
  Hayır (No)
  Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
  -
  Açıklamalar

  01.01.2019-30.06.2019 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak sunulmuştur.
  Saygılarımızla,
  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788244


  BIST

  20.09.2019 - 23:45


  ***ALBRK******BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

  Özet Bilgi Kira Sertifikası İhraç Tavanına İlişkin SPK Onayı hk
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
  İlgili Şirketler ALBRK

  Yetkili Organ Karar Tarihi 19.08.2019
  İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000.000
  Para Birimi TRY
  İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
  Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
  Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
  SPK Başvuru Tarihi 26.08.2019
  SPK Başvuru Sonucu ONAY
  SPK Onay Tarihi 19.09.2019
  İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 19.09.2020

  Ek Açıklamalar
  İlgi: 20.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız İlgide belirtilen özel durum açıklamalarımızda, Şirketimizce, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Bereket Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 10,000,000,000 (On milyar) TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle yurtiçinde yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Kira sertifikası ihraç tavanı başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2019 tarih ve 2019/48 sayılı bülteni ile onaylandığı duyurulmuştur. Onaylanmış İhraççı Bilgi Dokümanı, onaylanmış Sermaye Piyasası Aracı Notu ve onaylanmış İzahnamenin Özet Kısmı dokümanlarına Websitemizin Yurt içi ihraçlar> Halka arz - 2 Bölümünden ulaşabilirsiniz. ( https://www.bereketvarlik.com/halka-arz-2/ ) Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788242


  BIST

  20.09.2019 - 23:43


  ***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

  Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye arttırım süreci hakkında
  Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
  Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

  Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.08.2019
  Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 33.000.000
  Mevcut Sermaye (TL) 6.600.000
  Ulaşılacak Sermaye (TL) 33.000.000

  Bedelsiz Sermaye Artırımı
  Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
  KNFRT, TRAKNFRT91A9 6.600.000 26.400.000,000 400,00000

  Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
  TOPLAM 6.600.000 26.400.000,000 400,00000

  İç Kaynakların Detayı :
  Geçmiş Yıl Karları (TL) 26.400.000


  Ek Açıklamalar
  Şirketimiz, bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında 17/09/2019 tarih ve 22972 sayı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığına başvuruda bulunmuştur.
  Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

  Eklenen Dökümanlar
  EK: 1 Konfrut Sermaye Artırımı Yön.Kur.Kararı 22082019.pdf
  EK: 2 Sermaye Artırımı - SPK Başvuru Alındı - ÖHB -17.09.19.pdf


  http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788241


  BIST

  20.09.2019 - 21:09

Web Borsam

Kullanıcı Girişi Demo Girişi

İnternet Şubesi

Bireysel Kurumsal

Hesap Açın

Gerçek Hesap Deneme Hesabi
Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemeleri
Piyasa Verileri
Araştırma Raporları Kullanıcı Girişi
Yasal Uyarılar
 • Elektronik İşlemler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
 • Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Formunu görmek için tıklayınız.
 • MKK "e-CAS" uygulaması yatırımcı bilgilendirme duyurusunu görmek için tıklayınız.
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu görmek için tıklayınız.
 • Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Türev Araçlar Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Emir İletimi İşlemlerinin Gerçekleşmesi Ve Takasının Nasıl Yapılacağı ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Emir Gerçekleştirme Politikası Formu için tıklayınız.
 • İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Kullanılan Bilgisayar Ağı Ve şifreleme Sisteminin Olası Riskleri Ve Güvenliği ile ilgili Form için tıklayınız.