Yukarı Git

Temerrüt

Teminat tamamlama çağrısının, belirtilen sürede (T+1 günü saat 15:00'a kadar) yerine getirilmemesi durumunda müşteri hesabı temerrüde düşer.

Böyle bir durumda, hesaba ait açık pozisyonlar resen likidite edilir. Yükümlülüğün buna rağmen karşılanmaması durumunda ise, Takasbank, takas üyesinin Takasbank bünyesindeki tespit edilmiş diğer hak ve alacaklarına da, yükümlülüğün karşılanması için başvuruda bulunabilir.

Temerrüdün T+2 günü EFT saatinden sonra karşılanması ya da sonraki günlere sarkması durumunda ise, ikinci temerrüde düşülmüş sayılır. İkinci temerrüde, BIST Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalar arası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranından en yüksek olanının 1 katı oranında temerrüt faizi uygulanır.

Web Borsam

Kullanıcı Girişi Mobil Uygulama Girişi

İnternet Şubesi

Bireysel Kurumsal
Sermaye Artırımları ve Temettü Ödemeleri
Piyasa Verileri
Araştırma Raporları Kullanıcı Girişi
Yasal Uyarılar
 • Elektronik İşlemler hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
 • Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Formunu görmek için tıklayınız.
 • MKK "e-CAS" uygulaması yatırımcı bilgilendirme duyurusunu görmek için tıklayınız.
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formunu görmek için tıklayınız.
 • Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Türev Araçlar Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.
 • Emir İletimi İşlemlerinin Gerçekleşmesi Ve Takasının Nasıl Yapılacağı ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Emir Gerçekleştirme Politikası Formu için tıklayınız.
 • İnternet Sitesinin Güncellenmesine İlişkin Esaslar ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Kullanılan Bilgisayar Ağı Ve şifreleme Sisteminin Olası Riskleri Ve Güvenliği ile ilgili Form için tıklayınız.
 • Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları için tıklayınız.