Temerrüt

Teminat tamamlama çağrısının, belirtilen sürede (T+1 günü saat 15:00'a kadar) yerine getirilmemesi durumunda müşteri hesabı temerrüde düşer.

Böyle bir durumda, hesaba ait açık pozisyonlar resen likidite edilir. Yükümlülüğün buna rağmen karşılanmaması durumunda ise, Takasbank, takas üyesinin Takasbank bünyesindeki tespit edilmiş diğer hak ve alacaklarına da, yükümlülüğün karşılanması için başvuruda bulunabilir.

Temerrüdün T+2 günü EFT saatinden sonra karşılanması ya da sonraki günlere sarkması durumunda ise, ikinci temerrüde düşülmüş sayılır. İkinci temerrüde, BIST Repo-Ters Repo Pazarında veya TCMB Bankalar arası Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranından en yüksek olanının 1 katı oranında temerrüt faizi uygulanır.